Necatibey Cad. 26/54 Kat 6 Sıhhiye Ankara
+90 312 435 1152
info@tumdiller.com

Hizmetler

Tüm Dillerde Yeminli Tercüme Hizmetleri

HUKUKİ TERCÜME
Hukuk, her kültürün kendine özel deneyimleri ile şekillenen bir alan olduğu için dillerin hukuk terminolojilerinde de zaman zaman karşılığı bulunmayan ifadeler ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla bu eksiklik kısmen de olsa Latince ile giderilmiş, Latince dünya üzerindeki hukuk terminolojisinde hakim bir konum elde etmiştir
 • Vakaletname/Beyanname Tercümesi
 • Dava Dosyası Tercümesi
 • Muvafakatname Tercümesi
 • Mahkeme Kararı Tercümesi
 • Yargıtay Kararı Tercümesi
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Çevirileri
TEKNİK TERCÜME
Genel anlamda teknik tercüme, teknik bilgi sahibi kişiler tarafından konunun terminolojisiyle hazırlanmış belgeleri kapsamaktadır. Bunlar arasında kullanım kılavuzları, teknik şartnameler, güvenlik prosedürleri gibi belgeler yer almaktadır. Teknik belgelerin tercümesinde dikkat edilmesi gereken hususların başında kullanılan terminolojideki tutarlılık gelmektedir.
 • Teknik Şartnameler
 • İhale Şartnameleri
 • Kullanım Kılavuzları
 • Bakım Kılavuzları
 • Güvenlik Prosedürleri
ticari tercüme
TİCARİ TERCÜME

TİCARİ TERCÜME

 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ticaret Odası Belgeleri
 • Sözleşmeler ve idari şartnameler
 • İmza Sirküleri ve diğer ticari noter belgeleri
 • Broşürler
 • Hesap Özetleri
 • Yatırım ve Pazar Araştırmaları
 • Kar-Zarar Raporları
 • Yıllık Raporlar
 • Sigortacılık Pazar Araştırmaları

MEDİKAL/TIBBİ TERCÜME 

Medikal tercüme özellikle uzmanlık gerektiren çeviri alanlarından bir tanesidir. İster bilimsel çalışmalarınızın isterse günlük tıbbi raporların olsun her türlü tıbbi tercümenizin alanında uzman, konuya hakim tercümanlar tarafından yapılmasına özen gösteriyoruz.

 • İlaç firmaları belgeleri
 • Poliklinik belgeleri
 • Hastane ve tıp merkezleri gibi sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen belgeler
 • Tıbbi ekipman üreticileri, eczacı Belgeleri