Yabancılar için noter işlemleri

Notarial services for Foreigners in Turkey

Power of attorney

Foreigners in Turkey may grant powers to anyone (agent, attorney-in-fact) act on behalf of them (principal). According to the Turkish laws a power of attorney is an official paper and should be prepared by a Notary Public and the principal should sign it before the notary. Besides if a foreigner who is giving a power of attorney doesn’t know Turkish language a duly sworn translator of the notary public must accompany during the procedure in order to translate the power of attorney to the principal. Foreigners in Turkey may give power to anyone they wish depending on the procedures needed to be carried out. A power of attorney may be revoked and canceled at any time from any notary public. For more information on power of attorney procedures for foreigners in Turkey please contact us.

Rental agreement

In Turkey normally there is no obligation to execute a rental agreement in a notary public. However foreigners in Turkey usually need rental agreements in order to fulfill the requirements of Immigration Office (Göç İdaresi) to take residence permit (oturum izni, ikamet izni). Because of this in order to prevent any counterfeit actions, the official bodies require a rental agreement between a foreign tenant and a landlord to be executed in notary publics. In such case the agreement might be in any language but the Turkish legislations do not allow notaries to authenticate any foreign language document without its Turkish translation. Under these circumstances either a sworn translator should attend during the execution of a rental agreement in the notary public for oral translation or before the execution of the agreement by the tenant and landlord in the notary public the rental agreement should be translated by a sworn translator to the required language. For detailed information please contact us.

Corporate procedures

Although there is detailed information on page www.invest.gov.tr about starting a business in Turkey, those procedures can be carried out smoothly only by a consultant. Passports of the foreign partners of the company should be translated by a sworn translator and notarized before registration of your company in Trade Registry Office. Also a certified translator should accompany to a foreigner during the procedures in Trade Registry Office. After registration of your company a Signature Circular should be prepared in Notary Public by authorized person of the company for execution of official procedures in official bodies. Furthermore the authorized person may also need to give a power of attorney to the accountant of the company in order to carry out the other works on taxational matters.

Prenuptial Agreement (Marriage Contract)

In Turkish Civil Code problems arising from ownership or management of the goods acquired by the spouses before or after the marriage, questions which one of the spouse would benefit from those goods and properties, who will use those properties, who will be in charge for the problems arising due to properties and how the properties will be shared in cases where the marriage is annulled are settled with “matrimonial property agreement” in other words “prenuptial agreement”. The parties have opportunity to create solutions with prenuptial agreement (marriage contract) for their concerns within the legal boundaries.

According to the Wikipedia; a prenuptial agreement, antenuptial agreement, or premarital agreement (commonly referred to as a prenup), is a written contract entered into by a couple prior to marriage or a civil union that enables them to select and control many of the legal rights they acquire upon marrying, and what happens when their marriage eventually ends by death or divorce. In Turkish Law it is also secured with division of matrimonial property (mal rejiminin tasfiyesi). Spouses can either secure their assets with a prenuptial agreement or with division of matrimonial property during their marriage. As it’s been in all other notarial procedures which a foreigner involves in, also a sworn translator should accompany to the foreign spouse during the execution of prenuptial agreement in the notary public.

Preliminary contract for real estate sale

“Preliminary contract for a real estate sale” has a nature of an official document assuring a future sales agreement. It is a preliminary agreement aiming the main sale planned to be made on a future date. It gains an official qualification via notary public. After this contract is executed by the parties in a notary public, with the deed restriction annotated by one of the parties or both of them, the subject matter of the contract is authenticated by title deed officer. Preliminary contract for real estate sale sets forth responsibilities both for the seller and the buyer. Termination of preliminary sale contract also has to be made in a notary public.

Declarations, affidavit

Any declaration signed before a notary is a document declaring that a certain condition is accepted by the declarant. Another statement commonly signed by the foreigners in notaries is “affidavit of support” which is generally used by another foreigner during the residence permit application. Affidavit of support (notary public undertaking of the host) is requested by immigration office (göç idaresi) in cases when an applicant is going to stay in a 3rd person’s residence.

General

Besides the aforementioned there are several procedures which can be performed by foreigners in Notary Publics in Turkey. During the official procedures performed by a foreigner in Turkey, the foreigner must have an officially translated and notarized copy of passport. Thus before performing any legal procedure foreigners who want to perform any official procedures should apply to a translation office for official sworn translations of their passports. Please contact for more information on notarial translation procedures in Turkey

Filipinli Çalışan İşlemleri

Philippines Red Ribbon Authentication

You can find detailed information on Red Ribbon authentication procedures in the files below. Please contact for more information.

Filipinli çalışanlarınız sözleşme onayları için gerekli bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Filipinli çalışanlarınızın belge tercümeleri ve onay işlemlerini hızlı ve ekonomik çözümlerle sunuyoruz.

Filipinler Büyükelçiliğinin istediği belgelere ve gerekli bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

1. Requirements Authentication & Verification of Contracts

2. Revised Form A Contract (9)

3. Form B Undertaking (5)

4. Form C – Contingency (6)

YÖK Denklik Başvuru Şartları

YÖK Denklik Başvurusu

Yurtdışından aldığınız yüksek öğretim diplomalarının Türkiye’de denklik işlemleri ilgili bilgilere aşağıda ulaşabilirsiniz.

Önemli Not: Bu sayfada verilen açıklamalar YÖK’ün http://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/anasayfa adresinde yer alan bilgilerdir. Lütfen doğruluğunu ve son güncellemeleri yukarıda verilen bağlantı sayfasından kontrol ediniz.

Noter onaylı tercümesine ihtiyaç duyduğunuz denklik başvuru belgelerinizin çeviri ve noter işlemleri, yoğunluklarına bağlı olarak ortalama 2 saat içerisinde tamamlanabilmektedir.

Tercüme ve noter ücretleri ile daha fazla bilgi için lütfen +90 312 435 1152 numaralı telefondan ya da info@tumdiller.com e-posta adresinden iletişime geçiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin Ön Lisans ve Lisans Başvurularında İstenilen Belgeler

1) Online Tanıma/Denklik Ön Başvuru Formu (Online ön başvuru yapıldıktan sonra formun çıktısı alınarak imzalanır ve listede istenilen başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir)

2) Rıza Beyanı (Rıza beyanı formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir)

3) Kimlik belgesi fotokopisi,

4) Lise eğitimi Türkiye’de tamamlanmış ise;

 1. a) Lise diploması aslı veya
 2. b) Lise diplomasının alındığı okul, Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti

5) Lise eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise;

a)“Lise Denklik Belgesi”nin aslı (*) veya,

 1. b) “Lise Denklik Belgesi”nin Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti

6) Tanıma ve/veya denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

7) Yükseköğretime başlanılan yıl hazırlık öğrenimine tabi olanların hazırlık eğitimi aldıklarına ve başarılı olduklarına dair belge

8) Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve ders notlarını gösteren onaylı not çizelgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

9) Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki (diploma supplement) aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi (**)

10) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir onaylı not çizelgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

11) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

12) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

13) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti

14) İl Emniyet Müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi aslı

15) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge

16) KKTC’de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belge

17) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayanların, yükseköğretime başladıkları yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)/Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puan koşullarını sağladıklarını gösterir belge veya bu belgelere muadil olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen belge (***)

18) Tanıma/Denklik başvurusu esnasında teslim edilecek tüm belgelerin RENKLİ fotokopisi

*Söz konusu belge yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşavirliklerinden, Türkiye’de ise İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden temin edilebilir. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla çalışacaklar ile kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma geliştirme projeleriyle söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından koordine edilen uluslararası programlar veya Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yer alan projelerde çalışacak yabancı uyruklu araştırmacılardan Lise Denklik Belgesi istenmez.

**Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge.

***Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve yükseköğretime başladığı yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dilimindeki üniversitelerden mezun olanlardan YGS/LYS veya muadil sınavlardan alınmış puan koşulu istenmez.

Uyarı: K.K.T.C. yükseköğretim kurumlarından mezun olan başvuru sahiplerinin ilgili modülde yer alan bilgileri de dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin Yüksek Lisans Başvurularında İstenilen Belgeler

1) Online Tanıma/Denklik Ön Başvuru Formu (Online ön başvuru yapıldıktan sonra formun çıktısı alınarak imzalanır ve listede istenilen başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir)

2) Rıza Beyanı (Rıza beyanı formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir)

3) Kimlik belgesi fotokopisi,

4) Lisans eğitimi Türkiye’de tamamlanmış ise;

 1. a) Lisans diploması aslı veya
 2. b) Lisans diplomasının alındığı okul, Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti

5)Lisans eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise;

 1. a) Kurulumuz tarafından düzenlenen “Lisans Denklik Belgesi”nin aslı veya fotokopisi

6)Tanıma ve/veya denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

7)Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve ders notlarını gösteren onaylı not çizelgesi ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

8)Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki (diploma supplement) aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi (*)

9) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

10) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

11) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

12) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti

13) İl Emniyet Müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi aslı

14) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge

15) KKTC’de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belge

16) Yüksek lisans tanıma ve/veya denklik belgesi başvurularında yüksek lisans tezinin biri basılı biri elektronik ortamda olmak üzere iki adet örneği

17) Tez kapağının ve tez özeti kısmının Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

18) KKTC’de herhangi bir yüksek lisans programını bitirenlerin eğitime başladığı yıl itibariyle geçerli ALES belgesi

19) Tanıma/Denklik başvurusu esnasında teslim edilecek tüm belgelerin RENKLİ fotokopisi

*Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge.

Uyarı: K.K.T.C. yükseköğretim kurumlarından mezun olan başvuru sahiplerinin ilgili modülde yer alan bilgileri de dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir.

Yabancı Uyruklular İçin Ön Lisans ve Lisans Başvurularında İstenilen Belgeler

1) Online Tanıma/Denklik Ön Başvuru Formu (Online ön başvuru yapıldıktan sonra formun çıktısı alınarak imzalanır ve listede istenilen başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir)

2) Rıza Beyanı (Rıza beyanı formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir)

3) Uyruğunda bulunulan ülke tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi fotokopisi veya pasaportun kimlik bilgilerini gösterir sayfa fotokopisi

4) Lise eğitimi Türkiye’de tamamlanmış ise;

 1. a) Lise diploması aslı veya
 2. b) Lise diplomasının alındığı okul, Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti

5) Lise eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise;

 1. a) “Lise Denklik Belgesi”nin aslı (*) veya,
 2. b) “Lise Denklik Belgesi”nin Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti,

6) Tanıma ve/veya Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

7) Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve ders notlarını gösteren not çizelgesi ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

8) Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki (diploma supplement) aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi (**)

9) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

10) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

11) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

12) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge

13) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının fotokopisi

14) Yabancı uyrukluların ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına tanıma veya denklik başvurusunda bulunabilmeleri için uyruğunda bulundukları ülke tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi ibraz etmeleri ve yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olmaları gerekir:

 1. a) Türkiye’de çalışacak yabancı uyrukluların, istihdam edilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara başvurduklarını belgelemeleri
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların bu hususu belgelemeleri
 3. c) Bir yükseköğretim kurumunda yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla istihdam edilenlerin veya edileceklerin onaylı sözleşme örneğini belgelemeleri,
 4. d) Kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma geliştirme projeleriyle söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından koordine edilen uluslararası programlar veya Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yer alan projelerde çalışacakların bu durumu belgelemeleri

15) Denklik başvurusu esnasında teslim edilecek tüm belgelerin RENKLİ fotokopisi

*Söz konusu belge yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşavirliklerinden, Türkiye’de ise İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden temin edilebilir. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla çalışacaklar ile kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma geliştirme projeleriyle, söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından koordine edilen uluslararası programlar veya Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yer alan projelerde çalışacak yabancı uyruklu araştırmacılardan Lise Denklik Belgesi istenmez.

**Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge.

Uyarı: K.K.T.C. yükseköğretim kurumlarından mezun olan başvuru sahiplerinin ilgili modülde yer alan bilgileri de dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir.

Yabancı Uyruklular İçin Yüksek Lisans Başvurularında İstenilen Belgeler

1) Online Tanıma/Denklik Ön Başvuru Formu (Online ön başvuru yapıldıktan sonra formun çıktısı alınarak imzalanır ve listede istenilen başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir)

2) Rıza Beyanı (Rıza beyanı formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir)

3) Uyruğunda bulunulan ülke tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi fotokopisi veya pasaportun kimlik bilgilerini gösterir sayfa fotokopisi

4) Lisans eğitimi Türkiye’de tamamlanmış ise;

 1. a) Lisans diploması aslı veya
 2. b) Lisans diplomasının alındığı okul, Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti,

5) Lisans eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise;

 1. a) Kurulumuz tarafından düzenlenen “Lisans Denklik Belgesi”nin aslı veya fotokopisi

6) Tanıma ve/veya Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

7) Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve ders notlarını gösteren not çizelgesi ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

8) Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki (diploma supplement) aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi (*)

9) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

10) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

11) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

12) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge

13) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının fotokopisi

14) Yabancı uyrukluların ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına tanıma veya denklik başvurusunda bulunabilmeleri için uyruğunda bulundukları ülke tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi ibraz etmeleri ve yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olmaları gerekir:

 1. a) Türkiye’de çalışacak yabancı uyrukluların, istihdam edilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara başvurduklarını belgelemeleri
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların bu hususu belgelemeleri
 3. c) Bir yükseköğretim kurumunda yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla istihdam edilenlerin veya edileceklerin onaylı sözleşme örneğini belgelemeleri
 4. e) Kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma geliştirme projeleriyle söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından koordine edilen uluslararası programlar veya Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yer alan projelerde çalışacakların bu durumu belgelemeleri

15) Yüksek lisans tanıma ve/veya denklik belgesi başvurularında yüksek lisans tezinin biri basılı biri elektronik ortamda olmak üzere iki adet örneği

16) Tez kapağının ve tez özeti kısmının Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

17) Denklik başvurusu esnasında teslim edilecek tüm belgelerin RENKLİ fotokopisi

*Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge.

Uyarı: K.K.T.C. yükseköğretim kurumlarından mezun olan başvuru sahiplerinin ilgili modülde yer alan bilgileri de dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir.